C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове в интернет страницата на Окръжен съд гр. Благоевград  
Eтичен кодекс на съдиите
Eтичен кодекс на съдебните служители
Вътрешни правила за подбор на съдебни служители
Медийна стратегия
План с мерки за отстраняване на проблемите при движението на делата
Правила достъп на граждани с увреждания
Вътрешни правила за осигуряване достъп до обществена информация
Правила за изпращане на съобщения по електронна поща
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата
Политика за използване на информационните технологии в съда

Вътрешни правила за работа с вещи лица
Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели
Вътрешни правила за трудовите досиета
Вътрешни правила -входящо-изходяща поща
Стратегия за управление на риска
Вътрешни правила при сигнал за взривно устройство
Вътрешни правила по ЗЗКИ
Вътрешни правила за реда за запознаване с делата, издаване на съдебни удостоверения, преписи, копия и извлечения от приложените към делата книжа
Правилник за работата на Медиационен център-Благоевград
Приложения към Правилника за работата на Медиационния център
Вътрешни правила по сканиране на съдебни книжа в Окръжен съд гр. Благоевград
Вътрешни правила за архивиране в Окръжен съд гр. Благоевград
Правила за събиране на съдебни вземания
Правила за ползване на Адвокатската стая в Съдебна палата-Благоевград
Правила за организацията на работата на съдебните помощници в Окръжен съд Благоевград
Вътрешни правила за организацията на Общото събрание
Правила за натоверността на адм.ръководители
Правилник за вътрешния трудов ред
Вътрешни правила по чл. 47 ал.6 ГПК

Указания за потребителите относно начина за достъп до публикуваните съдебни актове

Правила за достъп в съдебната палата

Защита на личните данни

Вътрешни правила за определяне на работната заплата, стимулиране и санкциониране на магистрати и съдебни служители

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация