C C C C A+ A A- X

Проекти


Четири години отлично реализирана образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”. По повод постиженията, високата оценка и широк отзвук в международен план, ВСС бе отличен в престижния конкурс "Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа.

Вижте повече информация в приложения филм:

Образователна програма ОС БЛАГОЕВГРАД.wmv

Образователна програма ОС БЛАГОЕВГРАД.wmv


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО с община Благоевград за ползване на специализираното помещение "Синя стая" към "Център за социална рехабилитация и интеграция"


“ОТ МИР В ДОМА КЪМ МИР ПО СВЕТА”

Благоевградски окръжен съд е партньор в тазгодишната кампания “16 дни срещу насилието по отношение на жените”, стартирала от 25.11.2014 .г до 10.12.2014 г.. Същата се провежда под мотото: “ОТ МИР В ДОМА КЪМ МИР ПО СВЕТА” – обединени за ратифицирането от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.
Кампанията има за цел да привлече вниманието на обществото и институциите към проблема с насилието над жени във всичките му форми, както и да ускори ратифицирането от Република България на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.
Кампанията се подкрепя от:
- Организациите, членове на Сдружение “Алианс за защита от насилие, основано на пола”;
- Българско женско лоби;
- Зонта Интернешънъл;
- Окръжен съд Благоевград.
Настоящата Конвенция има следните цели:
- да защитава жените от всички форми на насилие и да предотвратява, преследва и
премахва насилието над жени и домашното насилие;
- да допринася за премахване на всички форми на дискриминация срещу жени и
да насърчава действителна равнопоставеност между жените и мъжете,
включително чрез овластяване на жените;
- да създаде цялостна рамка, политики и мерки за защита и помощ на всички
жертви на насилието над жени и домашното насилие;
- да насърчава международното сътрудничество за премахване на насилието над
жени и домашното насилие;
- да осигури подкрепа и помощ на организации и правоприлагащи органи за ефективно сътрудничество с цел да се възприеме интегриран подход за премахване на насилието над жени и домашното насилие.
Само за последната година организациите от Алианса са предоставили услуги на над 4000 пострадали от насилие предимно жени и деца чрез управляваните от тях консултативни и кризисни центрове и телефонни линии. Предоставен е временен подслон на над 1000 жени и деца в кризисните центрове на организациите от Алианса. Чрез организациите, членове на Алианса, са заведени и по-голямата част от делата в страната по Закона за защита от домашното насилие, като са инициирани и подпомогнати производствата по около 700 случаи.
16-дневната кампания на активизъм срещу насилието над жени е международна инициатива, подета от Института за глобално лидерство на жените. Участниците са избрали датите 25 ноември, Международният ден срещу насилието над жени, и 10 декември, Международният ден на човешките права, за да покажат символично връзката между насилието над жени и човешките права и по този начин да заявят, че подобно насилие се явява нарушаване на човешките права и международните стандарти.


Пилотна образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие: Отворени съдилища и прокуратури”


В тази програма Окръжен съд - Благоевград е определен да проведе лекционен курс сред учениците от 10-те класове на НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий” Благоевград в часовете по „Етика и право”.

Основните цели на Пилотната образователна програма са:

- Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата,функциите и значението на съдебната власт;

- Формиране на правна грамотност и култура;

- Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие;

- Повишаване на доверието в съдебната власт;

- Повишаване степента на спазване на законите;

В изпълнение на ангажиментите си по споразумението, Окръжен съд - Благоевград и Окръжна прокуратура - Благоевград, съвместно с ръководството на НХГ ”Св. Св. Кирил и Методий” - Благоевград и преподавателите по „Етика и право”, разработиха програма с конкретни теми и лектори. Темите се разработени в следните направления – Разделение на властите според Конституцията на Република България; Функции на съдебната власт; Структура на съдебната система; Висш съдебен съвет; Основни клонове на правото; Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател; Материален и процесуален закон; Особености на гражданския, наказателния и административния процес; Как можем да защитим правата си; достъп до правосъдие; Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпления; Достъп до информация за работата на съдебната власт - интернет страници, електронно правосъдие.

Лектори ще бъдат съдии от Окръжен съд - Благоевград и прокурори от Окръжна прокуратура - Благоевград.

За обобщаване на наученото се предвижда провеждане на симулативен съдебен процес и викторина. Планирани са отделно и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела – хулиганства, кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди.

Убедени сме, че формирането на правна грамотност и култура сред подрастващите ще доведе до мотивация за спазване на законите от всички и ще способства за повишаване на доверието в съдебната власт..


ПРОЕКТ "ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: ВТОРА ФАЗА" - изпълнен

Споразумение за сътрудничество

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза" - 16.07.2012г., Благоевград


Тримесечен аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилищата в Благоевград, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич и Разлог

"СЪДИЛИЩА - МОДЕЛИ И СЪДИЛИЩА - ПАРТНЬОРИ" - реализиран.

"ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪДА 1" - реализиран.

"ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА СЪДА 2" - в изпълнение

План 2 1.6-31.12.2011-отчет.pdf

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация