C C C C A+ A A- X

Закони

Семеен кодекс
Наказателен кодекс (извлечение)
Наказателно-процесуален кодекс (извлечение)
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Закон за закрила на детето
Закон за борба с трафика на хора
Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
Правилник за детските педагогически стаи
Наредба № 2 от 07.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на МКБППМН
Инструкция относно възпитателните дела /отговори на въпроси от практиката на местните комисии/
Инструкция № Iз-1813 от 06.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и младши полицейски инспектори от териториална полиция в Национална служба "Полиция".

Правосъдие спрямо деца и младежи

Правораздаване

Възпитателни мерки


Освобождаване от държавни такси

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация