C C C C A+ A A- X

Указател за контакти

Ръководство

Петър Костадинов Узунов

Председател

073/ 88 98 40

Лилия Владимирова Масева

заместник-председател

Татяна Антонова Андонова

заместник-председател

Регистратура

Работно време

  • от 08.30 часа до 18.30 часа.

Регистрира входящите документи. Дава информация и прави справки за делата.

Регистратура

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, етаж 1

+359 073/ 8898 35; факс: +359 073/ 885231

blagoevgrad-os@justice.bg

Гражданско и търговско деловодство

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Дава информация за получената и изпратената кореспонденция, прави справки за делата.

Гражданско и търговско деловодство - I етаж

3 гр. състав; 5 гр. състав; 9 гр. състав; 11 гр. състав; 12 гр. състав; 2 въззивен гр. състав; 4 въззивен гр. състав

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, етаж 1, стая 15

тел. 073/ 8898 06, мобилен 0876636003

dcblg.civil@gmail.com

Гражданско и търговско деловодство - III етаж

1 гр. състав; 2 гр. състав; 4 гр. състав; 10 гр. състав; 13 гр. състав; 14 гр. състав; 15 гр. състав; 1 въззивен гр. състав; 3 въззивен гр. състав

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, етаж 3, стая 35

тел. 073/ 8898 07, мобилен 0878602444

dcblg.civil@gmail.com

Наказателно деловодство

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Дава информация за получената и изпратената кореспонденция, прави справки за делата.

Наказателно деловодство

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, етаж 3, стая 35а

073/ 8898 56

dcblg.criminal@gmail.com

Архив

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Съдебният архивар класифицира и архивира граждански, административни и наказателни дела; поддържа целостта на системата за архивиране като осигурява правилен достъп до делата. Осигурява съхраняването на всички свършени дела, като ги класифицира и архивира, както и на деловодните книги. Копира документи за нуждите на служителите на съда, съдиите, адвокатите и гражданите книги и документи.

Архив

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 14

073/ 88 98 14

dcblg.arhive@gmail.com

Фирмено отделение

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Приема и обработва заявления и молби за регистрация на юридически лица с нестопанска цел; поддържа фирмените регистри и регистри за ЮЛНЦ и вписва променени обстоятелства; предоставя информация на гражданите и подготвя документи за официална публикация; издава удостоверения; извежда статистически данни по фирмените дела.

Фирмено отделение

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 16

073/ 88 98 49

Фронт-офис "Дежурен призовкар"

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Получаване на призовки и други съдебни книжа.

Призовкари

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, партер - кабинка

073/ 88 98 03

Съдебни секретари

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Съдебни секретари

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 15A, 51 и 52

стая 15A - 073/ 88 98 60, стая 51 - 073/ 88 98 61, стая 52 - 073/ 88 98 59

Счетоводство

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Събира държавните такси за незаверени преписи съгласно Закона за достъп до обществената информация.

Счетоводител/касиер

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 8

073/ 8898 37

kr.simeonova@blagoevgrad-os.justice.bg

Обща администрация

Административен секретар

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 40

073/ 8898 40

Системни администратори

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 11

073/8898 77

Съдебен администратор

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 40

073/ 88 98 65

Адвокатска стая и Връзки с обществеността

Работно време

  • 08:30 ч. - 17:00 ч.

Връзки с обществеността - Адвокатска стая

2700 Благоевград , пл. „Васил Левски“ 1, стая 16

073/ 88 98 90, 0888 948 691 - Адвокатска стая: 0878 430 423

pr@blagoevgrad-os.justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация