C C C C A+ A A- X

Декларации за имущество и интереси чл. 35 ал. 1 т. 2 - част II "Интереси" 2021 г.

входящ  № 

име на декларатора

длъжност

3849/08.04.2022г.

Анастасия Димитрова Фотева

съдебен деловодител

4306/18.04.2022г.

Антония Стефанова Божикова

съдебен деловодител

5242/12.05.2022г.

Васил Атанасов Георгиев

сл. по сигурността на информацията

3681/05.04.2022г.

Василка Костадинова Георгиева

административен секретар

5246/12.05.2022г.

Величка Атанасова Начева

призовкар

5273/12.05.2022г.

Венета Славева Николова

призовкар

4701/29.04.2022г.

Венеция Иванова Димитрова

съдебен архивар

3431/30.03.2022г.

Герасим Димитров Ангушев

съдебен секретар

5253/12.05.2022г.

Гергана Николова Тенева

призовкар

4578/27.04.2022г.

Данаила Янчова Каферинова

съдебен секретар

3183/23.03.2022г.

Даниела Чавдарова Чавдарова

връзки с обществеността

3481/31.03.2022г.

Десислава Райчова Николова

съдебен деловодител

4790/03.05.2022г.

Ева Веселинова Стоянова

съдебен деловодител

3982/11.04.2022г.

Евелина Василева Златарска

системен администратор

3526/31.03.2022г.

Елена Василева Костова

съдебен секретар

5211/12.05.2022г.

Елица Димитрова Мавродиева

съдебен деловодител

3632/04.04.2022г.

Елка Христова Димитрова

съдебен администратор

3538/31.03.2022г.

Здравка Стойчева Янева

съдебен секретар

4959/05.05.2022г.

Иво Василев Стоянов

съдебен помощник

4921/05.05.2022г.

Илиана Иванова Ангелова

съдебен секретар

3892/08.04.2022г.

Илияна Георгиева Стоименова

съдебен секретар

4957/05.05.2022г.

Ина Младенова Шкодрова

съдебен помощник

5007/09.05.2022г.

Йордан Андонов Патонов

съдебен помощник

4324/19.04.2022г.

Йорданка Асенова Христова

съдебен деловодител

3852/0804.2022г.

Катерина Костадинова Пелтекова

съдебен секретар

4856/04.05.2022г.

Красимира Димитрова Симеонова

главен счетоводител

5251/12.05.2022г.

Кремена Стойнева Георгиева

призовкар

5244/12.05.2022г.

Лиляна Георгиева Георгиева

съдебен деловодител

3854/08.04.2022г.

Лозена Спасова Димитрова

съдебен секретар

3190/23.03.2022г.

Лъчезар Михайлов Стоименов

системен администратор

5213/12.05.2022г.

Людмила Веселинова Малашевска

съдебен деловодител

3559/01.04.2022г.

Магдалена Иванова Коцакова

ръководител сектор "Секретари"

3444/30.03.2022г.

Мариела Живкова Палова

съдебен секретар

3428/30.03.2022г.

Мария Георгиева Стоилова - Въкова

съдебен секретар

4739/29.04.2022г.

Мария Иванова Генева

съдебен архивар

3529/31.03.2022г.

Мария Петкова Миразчийска

съдебен секретар

4976/09.05.2022г.

Мая Иванова Михайлова

съдебен деловодител

3717/05.04.2022г.

Милена Борисова Самарджиева

ръководител сектор "Деловодство"

5022/09.05.2022г.

Милена Тоткова Мавродиева

съдебен деловодител

3489/31.03.2022г.

Мирела Първанова Гълъбова

съдебен секретар

3984/11.04.2022г.

Моника Велинова Джалева

съдебен деловодител

5271/12.05.2022г.

Наташа Венциславова Читакова

съдебен помощник

3469/31.03.2022г.

Оля Костадинова Димитрова

съдебен деловодител

4703/29.04.2022г.

Оля Павлова Паскалева

съдебен архивар

4410/20.04.2022г.

Славко Тупанчески

съдебен деловодител

5124/11.05.2022г.

Снежана Александрова Бегъмова - Бастрева

ръководител сектори – Регистратура, Архив и Фирмено отделение

3683/05.04.2022г.

Стефка Станимирова Христова

съдебен деловодител

4024/12.04.2022г.

Стойна Петрова Начева

счетоводител - касиер

3472/31.03.2022г.

Теодора Христова Филипова

съдебен деловодител

4039/12.04.2022г.

Теофания Александрова Лазова - Вретенарова

съдебен секретар

3523/31.03.2022г.

Христина Викторова Далева

съдебен секретар

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация