C C C C A+ A A- X

Декларации за имущество и интереси чл. 35 ал. 1 т. 2 - част II "Интереси" 2020 г.

входящ  № 

име на декларатора

длъжност

4126/11.05.2021

Васил Атанасов Георгиев

сл. по сигурността на информацията

3696/26.04.2021

Василка Костадинова Георгиева

административен секретар

4302/14.05.2021

Величка Атанасова Начева

призовкар

4296/14.05.2021

Венета Славева Николова

призовкар

3794/28.04.2021

Венеция Иванова Димитрова

съдебен архивар

2972/02.04.2021

Герасим Димитров Ангушев

съдебен секретар

4289/14.05.2021

Гергана Николова Тенева

призовкар

4203/13.05.2021

Даниела Чавдарова Чавдарова

връзки с обществеността

3837/28.04.2021

Десислава Райчова Николова

съдебен деловодител

4106/11.05.2021

Ева Веселинова Стоянова

съдебен деловодител

3787/27.04.2021

Евелина Василева Златарска

системен администратор

3007/05.04.2021

Елена Василева Костова

съдебен секретар

3871/29.04.2021

Елица Димитрова Мавродиева

съдебен деловодител

3361/15.04.2021

Елка Христова Димитрова

съдебен администратор

3005/05.04.2021

Здравка Стойчева Янева

съдебен секретар

9866/18.10.2021

Иво Василев Стоянов

съдебен помощник

3055/06.04.2021

Илияна Георгиева Стоименова

съдебен секретар

3908/29.04.2021

Ина Младенова Шкодрова

съдебен помощник

3894/29.04.2021

Йордан Андонов Патонов

съдебен помощник

4061/10.05.2021

Йорданка Асенова Христова

съдебен деловодител

3254/13.04.2021

Катерина Костадинова Пелтекова

съдебен секретар

3841/28.04.2021

Красимира Димитрова Симеонова

главен счетоводител

4286/14.05.2021

Кремена Стойнева Георгиева

призовкар

3874/29.04.2021

Лиляна Георгиева Георгиева

съдебен деловодител

955/03.02.2021

Лозена Спасова Димитрова

съдебен секретар

2984/02.04.2021

Лъчезар Михайлов Стоименов

системен администратор

3939/05.05.2021

Людмила Веселинова Малашевска

съдебен деловодител

2970/02.04.2021

Магдалена Иванова Коцакова

ръководител сектор "Секретари"

4217/13.05.2021

Мария Иванова Генева

съдебен архивар

2978/02.04.2021

Мариела Живкова Палова

съдебен секретар

2980/02.04.2021

Мария Георгиева Стоилова - Въкова

съдебен секретар

3009/05.04.2021

Мария Петкова Миразчийска

съдебен секретар

4102/11.05.2021

Мая Иванова Михайлова

съдебен деловодител

3835/28.04.2021

Милена Борисова Самарджиева

ръководител сектор "Деловодство"

4099/11.05.2021

Милена Тоткова Мавродиева

съдебен деловодител

4069/10.05.2021

Мирела Първанова Гълъбова

съдебен секретар

9994/20.10.2021

Наташа Венциславова Читакова

съдебен помощник

2976/02.04.2021

Оля Костадинова Димитрова

съдебен деловодител

3796/28.04.2021

Оля Павлова Паскалева

съдебен архивар

4104/11.05.2021

Славко Тупанчески

съдебен деловодител

4278/14.05.2021

Снежана Александрова Бегъмова - Бастрева

ръководител сектори – Регистратура, Архив и Фирмено отделение

2974/02.04.2021

Стефка Станимирова Христова

съдебен деловодител

3160/08.04.2021

Стойна Петрова Начева

счетоводител - касиер

3832/28.04.2021

Теодора Христова Филипова

съдебен деловодител

3086/07.04.2021

Теофания Александрова Лазова - Вретенарова

съдебен секретар

3186/09.04.2021

Христина Викторова Далева

съдебен секретар

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация