C C C C A+ A A- X

Декларации за имущество и интереси чл. 35 ал. 1 т. 2 - част II "Интереси" 2018 г.

 

входящ №

име на декларатора
длъжност
428/13.05.2019г. Васил Атанасов Георгиев сл. по сигурността на информацията
426/13.05.2019г. Василка Костадинова Георгиева административен секретар
457/15.05.2019г. Величка Атанасова Начева призовкар
449/14.05.2019г. Венета Славева Николова призовкар
376/09.05.2019г. Венеция Иванова Димитрова съдебен архивар
423/10.05.2019г. Герасим Димитров Ангушев съдебен секретар
436/13.05.2019г. Гергана Николова Тенева призовкар
393/09.05.2019г. Десислава Райчова Николова съдебен деловодител
397/09.05.2019г. Ева Веселинова Стоянова съдебен деловодител
412/10.05.2019г. Евелина Василева Златарска системен администратор
661/02.08.2019г. Екатерина Кирилова Николова връзки с обществеността
439/13.05.2019г. Елена Василева Костова съдебен секретар
371/07.05.2019г. Елена Николова Ангелова съдебен деловодител
435/13.05.2019г. Елка Христова Димитрова съдебен администратор
403/09.05.2019г. Здравка Стойчева Янева съдебен секретар
414/10.05.2019г. Илияна Георгиева Стоименова съдебен секретар
434/13.05.2019г. Ина Младенова Шкодрова съдебен помощник
441/13.05.2019г. Йордан Андонов Патонов съдебен помощник
401/09.05.2019г. Йорданка Асенова Христова съдебен деловодител
596/09.07.2019г. Катерина Костадинова Пелтекова съдебен секретар
447/14.05.2019г. Красимира Димитрова Симеонова главен счетоводител
451/14.05.2019г. Кремена Стойнева Георгиева призовкар
405/10.05.2019г. Лиляна Георгиева Георгиева съдебен деловодител
352/25.04.2019г. Лъчезар Михайлов Стоименов системен администратор
407/10.05.2019г. Людмила Веселинова Малашевска съдебен деловодител
400/09.05.2019г. Магдалена Иванова Коцакова ръководител сектор "Секретари"
421/10.05.2019г. Мариела Живкова Палова съдебен секретар
380/09.05.2019г. Мария Георгиева Стоилова - Въкова съдебен секретар
378/09.05.2019г. Мария Димитрова Марина съдебен архивар
419/10.05.2019г. Мария Петкова Миразчийска съдебен секретар
382/09.05.2019г. Мая Иванова Михайлова съдебен деловодител
445/14.05.2019г. Мая Севделинова Димитрова съдебен секретар
395/09.05.2019г. Милена Борисова Самарджиева ръководител сектор "Деловодство"
387/09.05.2019г. Милена Тоткова Мавродиева съдебен деловодител
417/10.05.2019г. Мирела Първанова Гълъбова съдебен секретар
341/22.04.2019г. Оля Костадинова Димитрова съдебен деловодител
151/21.02.2019г. Оля Павлова Паскалева съдебен архивар
544/25.06.2019г. Славко Тупанчески съдебен деловодител
430/13.05.2019г. Снежана Александрова Бегъмова - Бастрева р-тел с-р "Регистратура, Архив и ФО"
391/09.05.2019г. Стефка Станимирова Христова съдебен деловодител
432/13.05.2019г. Стойна Петрова Начева съдебен секретар
389/09.05.2019г. Теодора Христова Филипова съдебен деловодител
455/15.05.2019г. Теофания Александрова Лазова - Вретенарова съдебен секретар
409/10.05.2019г. Христина Викторова Далева съдебен секретар



ПРОМЯНА

587/09.07.2019г. Снежана Александрова Бегъмова - Бастрева ГлЕССА

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация