C C C C A+ A A- X

За адвокати

УВАЖАЕМИ АДВОКАТИ,
От 16.11.2015г. е преустановена актуализацията на данни в Електронния портал за предоставяне на достъп до данните по съдебните дела. Стартира тестване на Единен портал за електронно правосъдие на ВСС, а адвокатите с разрешен достъп до предходния портал ще трябва да направят пререгистрация на акаунта си.

Правила за достъп и образци на заявления

На сайта допълнително ще бъде публикувана информация за действията, които следва да се предприемат.

В съдилищата на Благоевградски съдебен район работи тестова версия на бъдещият Единен портал за предоставяне на достъп до пълната информация по съдебните дела /https://ecase.bg/. Чрез този електронен портал всеки адвокат, който е пълномощник на страна по съдебни дела, ще може да прави справки по електронните досиета на делата си в реално време, от всички точки на планетата и чрез всички технически устройства, които ползват и работят с Интернет. Тестовата версия на Портала предоставя възможност за справки по висящите към момента съдебни дела и постановените по тях окончателни съдебни актове. Тези съдебни актове могат да се копират безплатно от адвокатите в незаверени копия. Разработеният софтуер обезпечава техническа възможност за предоставяне на достъп и до конкретни архивни дела, както и до всички приложени към електронното досие на делото съдебни книжа и документи, което обаче ще се реализира на по-късен етап.
Условията, при които всеки от вас може да се възползва от възможностите на тестовата версия и улеснен достъп до делата в електронен вид, са следните:
1. Адвокатът да е пълномощник по съответното дело и да има представено пълномощно по него с попълнени три имена и уникален личен номер от Регистъра на адвокатите по ЗА.
2. Адвокатът да не е освободен по делото или с оттеглено пълномощно от упълномощителя.
3. Да подаде еднократно заявление за електронен дистанционен достъп до информация по делата чрез Портала, което може да бъде писмено или в електронен вид, с положен електронен подпис и посочване на всички дела пред съответният съд, по които адвокатът е пълномощник и иска достъп.
4. Да се разреши такъв достъп с изрична резолюция от Председателя на съответният съд, по чийто опис са посочените съдебни дела.
5. Да получи уникална парола от администраторите на портала при влизане и ползване на електронният портал за достъп до съдебните си дела, след разрешението за достъпа от Председателя на съответният съд . 

Порталът за предоставяне на електронен достъп до съдебните дела се намира на Интернет адрес:https://ecase.bg

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛА

След получаване на уникална парола, всеки адвокат може да влезе в Електронният портал като използва въпросната парола и наименованието на официално регистрираната по ЗА електронна поща за свое потребителско име. В основната директория на Портала ще има информация за номерата на всички дела, по които съответният адвокат е регистриран като пълномощник, като номерата на делата са едновременно и активни линкове към електронната папка с документите по тези дела. 
При отваряне на електронната папка за конкретното електронно дело, адвокатът ще може да получи информация за :
-вида на делото и статус на същото/дата на образуване, движение, насрочване, обявяване за решаване/,
- съдебен състав, страни в процеса, съдебен секретар
- постановени съдебни актове по делото, в това число съдебни протоколи и окончателни съдебни актове
-информация за обжалване на съдебните актове.

ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА

Електронният портал за достъп предоставя възможност за направата на бързи справки по редица зададени критерии, както следва: наименование на съд от Единната номенклатура на съдилищата в страната, вид на дело, входящ номер, дело с номер и година, страна по дело.

ОБРАТНА ВРЪЗКА

В Софтуера на Електронният портал е предвидена възможност за обратна връзка с администраторите на портала и съдилищата, чрез която адвокатите могат да изразяват своето мнение относно проблемите и/или положителният резултат от ползуването на продукта, както и да дават препоръки за подобряването на електронният достъп и организацията по поддържането и предлаганото му. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ НА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация