C C C C A+ A A- X

Декларации за имущество и интереси чл. 35 ал. 1 т. 2 - част II "Интереси" 2017 г.

№ на ред

Име на декларатора
Длъжност
1 Васил Атанасов Георгиев сл. по сигурността на информацията
2 Василка Костадинова Георгиева административен секретар
3 Величка Атанасова Начева призовкар
4 Венета Славева Николова призовкар
5 Венеция Иванова Димитрова съдебен архивар
6 Герасим Димитров Ангушев съдебен секретар
7 Гергана Николова Тенева призовкар
8 Десислава Райчова Николова съдебен деловодител
9 Ева Веселинова Стоянова съдебен деловодител
10 Евелина Василева Златарска системен администратор
11 Елена Василева Костова съдебен секретар
12 Елена Николова Ангелова съдебен деловодител
13 Елка Христова Димитрова съдебен администратор
14 Здравка Стойчева Янева съдебен секретар
15 Илияна Георгиева Попова съдебен секретар
16 Ина Младенова Шкодрова съдебен помощник
17 Йордан Андонов Патонов съдебен помощник
18 Йорданка Асенова Христова съдебен деловодител
19 Красимира Димитрова Симеонова главен счетоводител
20 Кремена Стойнева Георгиева призовкар
21 Лиляна Георгиева Георгиева съдебен деловодител
22 Лъчезар Михайлов Стоименов системен администратор
23 Людмила Веселинова Малашевска съдебен деловодител
24 Магдалена Иванова Коцакова ръководител сектор "Секретари"
25 Мариела Живкова Палова съдебен секретар
26 Мария Георгиева Стоилова - Въкова съдебен секретар
27 Мария Димитрова Марина съдебен архивар
28 Мария Петкова Миразчийска съдебен секретар
29 Мая Иванова Михайлова съдебен деловодител
30 Мая Севделинова Димитрова съдебен секретар
31 Милена Борисова Самарджиева ръководител сектор "Делеводство"
32 Милена Тоткова Мавродиева съдебен деловодител
33 Мирела Първанова Гълъбова съдебен секретар
34 Оля Костадинова Димитрова съдебен деловодител
35 Параскева Николова Костадинова касиер
36 Снежана Александрова Бегъмова - Бастрева ГлЕССА
37 Стефка Станимирова Христова съдебен деловодител
38 Стойна Петрова Начева съдебен секретар
39 Теодора Христова Филипова съдебен деловодител
40 Теофания Александрова Лазова - Вретенарова съдебен секретар
41 Христина Викторова Далева съдебен секретар

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация