C C C C A+ A A- X

Олга Кeрелска – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и IT специалистът инж. Валери Михайлов посетиха съдебната палата в Благоевград

Дата на публикуване 17 февруари 2020 Последна редакция 17 февруари 2020 Новини Отпечатай

На 14.02.2020г. Съдебната палата в Благоевград беше посетена от Олга Кeрелска – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и инж. Валери Михайлов – IT специалист. Поводът бе среща с магистрати от Благоевградски съдебен район и запознаване с функционирането на новите интернет страници на съдилищата. Същите са разработени по проект, по който ВСС е бенефициент и който съответства на мярка 3, т. 1 Б „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор правосъдие за достъп на граждани до информация, електронни услуги и електронно правосъдие“ от пътната карта към Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 - 2020г. и заложените в Стратегията цели.
С изпълнението на този проект съществуващите 180 сайта на съдилищата, с изключение тези на ВКС и ВАС, са унифицирани по съдържание, структура на информацията, включително и онлайн услугите.Новите интернет страници на съдилищата са достъпни чрез Единния портал от 01.12.2019г. Чрез единната визия на всички сайтове се цели по-лесно намиране на търсената информация и услуги. Порталът е разработен така, че да може да се ползва от всички видове мобилни устройства, въведена е нова електронна услуга за подаване на заявление за издаване заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК чрез електронен формуляр.
Срещата предизвика засилен интерес сред съдиите от ОС Благоевград и РС Благоевград и продължи повече от три часа. Бяха обсъдени и редица въпроси и техните възможни решения, като технически и кадрова обезпеченост, натовареност и мерки за преодоляването й, атестационни процедури, провеждане на конкурсите и кариерното развитие на магистратите, необходимост от повишаване квалификацията на вещите лица, въвеждане на задължителен анализ на отводите при кариерното развитие на съдиите и други организационни въпроси.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация