C C C C A+ A A- X

Електронно връчване на призовки, съобщения и други съдебни книжа

Дата на публикуване 2 юли 2021 Последна редакция 2 юли 2021 Новини Отпечатай

Окръжен съд Благоевград уведомява посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК правни субекти, че с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021г.), те следва да посочат в оптимално кратък срок електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез който трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа. Адресираното до ръководството на съда изрично писмено уведомление, посочващо електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, следва да бъде изпратено в писмена форма или на електронен адрес - blagoevgrad-os@justice.bg, като в последния случай, то трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от представляващия учреждението или юридическото лице.

Уведомление до всички заинтересовани - Окръжен съд Благоевград е включен в Системата за сигурно електронно връчване.

ВХОД в Системата за сигурно електронно връчване

Електронното връчване на адвокатите и физическите лица, страни по делата, ще се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие.

ВХОД В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ

Правила за достъп и образци на заявления

Презентация на Портала за достъп до електронните съдебни дела

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация