C C C C A+ A A- X

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОБРАЗУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД, СЧИТАНО ОТ 01.07.2021 Г.

Дата на публикуване 1 юли 2021 Последна редакция 19 юли 2021 Инициативи и събития Отпечатай

 

Заповед 327/01.07.2021г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

 

        Уведомяваме Ви, че съгласно измененията на ГПК, НПК, ЗСВ и др. нормативни актове, обнародвани в ДВ бр.110/2020г., считано от 01.07.2021 г., съдиите от Окръжен съд – Благоевград ще извършват процесуални  действия и ще постановяват своите актове в електронна форма, като за целта ще се образуват електронни дела.

       Запазва се възможността до Съда да се подават документи на хартиен носител, които ще се обработват и въвеждат в Единната информационна система на съдилищата.

       Създава се нова възможност за подаване на документи до Съда по електронен път, подписани с Квалифициран електронен подпис. Подаването на електронни документи може да става чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

        Електронни документи, изпратени от служебни и лични имейли, извън посочения по-горе начин, няма да бъдат приемани и администрирани.

               

       

        ИНФОРМАЦИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

        Иницииращите документи, даващи основание за образуване на граждански дела – молби, искови молби и др. към настоящият момент могат да бъдат подавани само чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, за което потребителите следва да имат създаден профил в тази система. След създаване на необходимите функционалности в Единния портал за електронно правосъдие, може да се подават електронни документи и чрез последния, за което адвокатите и гражданите ще бъдат уведомени допълнително.

       По висящи граждански производства могат да се подават електронни документи – молби, жалби, съпровождащи документи и др. чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, подписани с квалифициран електронен подпис.

        Призоваване и връчване на съобщения по електронен път по граждански дела до стартиране функционалностите на ЕПЕП ще бъдат извършвани чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. 

 

        ИНФОРМАЦИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

Иницииращите документи, даващи основание за образуване на наказателни дела – обвинителни актове, тъжби  и др., могат да бъдат подавани само чрез Единния портал за електронно правосъдие, за което към настоящият момент няма създадена функционалност. Иницииращи документи, даващи основание за образуване на наказателни дела, депозирани чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, няма да бъдат администрирани.

   По висящи наказателни производства, електронни документи, съпровождащи документи, жалби и др. могат да бъдат подавани чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, подписани с квалифициран електронен подпис.

  Призоваване и връчване на съобщения по електронен път по наказателни дела до стартиране функционалностите на ЕПЕП ще бъдат извършвани чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. 

 

 

От Ръководството на Окръжен съд Благоевград

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация